godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Ogłoszenie VIII Ns 296/18

„Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 296/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 656,76 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) należnej spadkobiercom Ewy Adamczuk, uposażonej rodzinnie po Franciszku Adamczuku, z tytułu niepodjętego wskutek śmierci uposażenia rodzinnego za marzec 2017 r. wraz z dodatkiem dla sierot zupełnych, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota powinna zostać wypłacona spadkobiercom zmarłej na ich wniosek po przedłożeniu prawomocnego orzeczenia o nabyciu spadku.  Wobec powyższego wzywa się  następców prawnych Ewy Adamczuk do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa".

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player