godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 139/19

Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 139/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Franciszku Kuli, nr PESEL 37080304276, zmarłym w dniu 14 grudnia 2018 r. w Oleśnicy, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Karłowicza 39/1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 310/19

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale I Cywilnym Józefa Malinowska  złożyła wykaz inwentarza po Franciszku Malinowskim, nr PESEL 28033103394, zmarłym dnia 23 czerwca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kościuszki 43/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 191/19

Postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 191/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Marii Gonczarewskiej - Finke, nr PESEL 25101710984, zmarłej w dniu 3 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Barlickiego 32/34 m. 17 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 29/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział IX Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą IX Ns 29/17 prowadzi postępowanie z wniosku Danieli Świderskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Stankiewicz (córki Antoniego i Zofii), urodzonej 07.12.1925 r. w Krasnopolu, zmarłej 07.11.2016 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego 134/3 i wzywa spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Ogłoszenie IX Ns 170/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział IX Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą IX Ns 170/18 prowadzi postępowanie z wniosku Grażyny Katafiasz o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Zofii Jercha zd. Krawicz lub Krawiec (córki Andrzeja i Marii), urodzonej 19 listopada 1914 r. we Lwowie, zmarłej 14 stycznia 1987 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 82/4 i wzywa spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.Strona 1 z 39

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player