godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII Ns 226/16

Sąd Rejonowy dla Wrociawia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydzial Cywilny w sprawie z wniosku Barbary Jeżyńskiej, Waldemara Pokrywy - protokoły oświadczeń o przyjęciu/odrzuceniu spadku przesłane przez inne sądy lub notariuszy na podstawie zarządzenia z dnia 14 marca 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt VIII Ns 226/16 informuje o złożeniu przez Barbarę Jeżyńską i Waldemara Pokrywka przed notariuszem Krzysztofem Kondrackim w Zamościu wykazu inwentarza dotyczącego spadku po Janie Pokrywka (PESEL: 40082104775, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Kluczborskiej 25/3, zmarłyni dnia 30 grudnia 2015 r.)
Jednocześnie Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny poucza, że:
1) ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni;
2) osoby wskazane w art. 637 
§ 1 mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza oraz o treści art. 637 § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydąje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 41/06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 174,80 zł stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziału Grodzkiego z 18 grudnia 2006r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 41/06, jako należność za przymusowy wykup 20 sztuk akcji serii A (a-u) nr 227, 3 sztuk akcji serii E od numeru 14573 do numeru 14575 akcjonariusza wykupowanego Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem” z siedzibą w Brzezinach aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 38/06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 349,60 zł stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziału Grodzkiego z 19 grudnia 2006r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 38/06, jako należność za przymusowy wykup 20 sztuk akcji serii A (a-u) nr 125, 20 sztuk akcji serii B (a-u) nr 124, 6 akcji serii E od numeru 2269 do numeru 2274 akcjonariusza wykupowanego „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców  z siedzibą w Gniewkowie aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 31/06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 463,60 zł stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziału Grodzkiego z 19 grudnia 2006r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 31/06, jako należność za przymusowy wykup 40 sztuk akcji serii B (a-u) od numeru 559 do 560, 20 sztuk akcji serii D od numeru 15103 do numeru 15122 oraz 1 sztuki akcji serii I nr 5219 akcjonariusza wykupowanego „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców  z siedzibą w Rumii aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 32/06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 410,10 zł stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Euro Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia- Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziału Grodzkiego z 18 grudnia 2006r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 32/06, jako należność za przymusowy wykup 20 sztuk akcji serii A (a-u) nr 213, 30 sztuk akcji serii D od numeru 56191 do numeru 56224 akcjonariusza wykupowanego Produkcyjno- Usługowo- Handlowej Powszechnej Spółdzielni Spożywców w likwidacji z siedzibą w Łodzi, aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu PaństwaStrona 33 z 36

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player