godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 290/18

   W dniu 03.10.2018 r. przed Anną Tekieli – zastępcą notariusza Rafała Wojciechowskiego we Wrocławiu, Tomasz Chmura, działając w imieniu małoletniej córki Zuzanny Chmury, złożył wykaz inwentarza po Piotrze Chmura, nr PESEL 51062702212, zmarłym dnia 08.05.2012 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Olszewskiego 87/8 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie VIII C 1311/18

Sygnatura akt VIII C 1311/18
 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 26 października 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Adrianowi Marucha
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Adriana Marucha którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Wojtowicza z DGFP Kancelarii Prawnej Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/52;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Kaliszu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływuj jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.


 
z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 1429/18

Sygnatura akt VIII C 1429/18
 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 26 października 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Pawłowi Łuckiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Pawła Łuckiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Rafała Szczerbińskiego z DGFP Kancelarii Prawnej Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/52;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskimo ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

 
 
z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 1247/18

Sygnatura akt VIII C 1247/18

ZARZĄDZENIE

 Dnia 26 października 2018 r.


 Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Robertowi Olczakowi
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Roberta Olczaka którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie adwokata Kamili Mrozekz Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4 lok. 34;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Łodzio ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
   

                                                                                                     z up. Kierownika Sekretariatu
                                                                                                        starszy sekretarz sądowy
                                                                                                           Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 1301/18

Sygnatura akt VIII C 1301/18

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 października 2018 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko Piotrowi Niemcowi

o zapłatę

z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Piotra Niemca  którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Radosława Warciarka z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 44/2;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta Zamość o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.              

                                                                                             

 

z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta JazłowieckaStrona 8 z 33

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player