godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Opłaty sądowe

Opłaty sądowe

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 785)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000785/U/D20190785Lj.pdf

OPŁATY I KOSZTY W SPRAWACH KARNYCH

Ustawa o kosztach w sprawach karnych:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19830490223/U/D19830223Lj.pdf

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2015 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001566

 Opłaty można uiszczać:
- zakupionymi znakami opłaty sądowej w kasie sądu lub na stronie internetowej:
https://oplaty.ms.gov.pl/znaki-oplaty-sadowej/zakup
- lub przelewem na konto podając sygnaturę akt. Numery odpowiednich kont Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu podane są w zakładce Konta bankowe.

Punkt kasowy znajduje się w siedzibie Sądu Okręgowego  we Wrocławiu

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: https://oplaty.ms.gov.pl/

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player