• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX Ns 145/17

Ogłoszenie IX Ns 145/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 4 września 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 178/17 zezwolił Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 5782,81 zł(pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) stanowiącej uposażenie za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 21 stycznia 2017 r. sędziego w stanie spoczynku Iwony Marii Łysakowskiej z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana uprawnionym spadkobiercom Iwony Marii Łysakowskiej po zakończeniu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku bez żadnych warunków. Wobec powyższego wzywa się  następców prawnych Iwony Marii Łysakowskiej do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Punkt Informacji Telefonicznej

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player