• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie VIII Ns 209/17

Ogłoszenie VIII Ns 209/17

OGŁOSZENIE
     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Komisariat Policji Wrocław- Śródmieście przy udziale  - o ustanowienie kuratora spadku po zmarłej Barbarze Michalskiej.
„W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w dniu 10 sierpnia 2017 r.  pod sygnaturą akt VIII Ns 209/17 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Barbarze Michalskiej (numer PESEL:28120203600) zmarłej dnia 13 maja 2017 r., ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Daszyńskiego 58-60 m. 11 we Wrocławiu. Poucza się, że  osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player