• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie VIII Ns 263/17

Ogłoszenie VIII Ns 263/17

OGŁOSZENIE
     
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział  we Wrocławiu przy udziale Gmina Wrocław, Jacka Mariusza Matury - o sporządzenie spisu inwentarza.
„Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 263/17, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Jacku Maturze, nr PESEL 73071105613, zmarłym dnia 27 maja 2013 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyszyńskiego 115/2 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają w spisie inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player