• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenia IX Ns 234/16

Ogłoszenia IX Ns 234/16

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 234/16 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia uzupełnił spis inwentarza po Alicji Sławińskiej, zmarłej w dniu 31 sierpnia 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Młodych Techników 4/86, zaś wykonanie spisu inwentarza zlecił Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Agnieszce Opielewicz. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player