godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Informacje Kontrole

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że:

Od 18.05.2020 r. do 31.07.2020 r. Biura podawcze Sądu Okręgowego i Sądów Rejonowych we Wrocławiu czynne są w godzinach od 8.00 do 15.00.

Dla Biura Podawczego Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu zlokalizowanego w budynku Sądu przy ul. Podwale 30 i Powstańców Śl. w godzinach 12:00 – 12:30 wprowadza się obowiązkową przerwę na dezynfekcję.

Od 4 maja 2020 r. czynne są normalnie kasy sądów. Płatności można również dokonać w formie bezgotówkowej (przelewem) lub za pomocą systemu e-płatności (https://oplaty.ms.gov.pl).

UWAGA: czasowa zmiana godzin urzędowania Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu W dniach od 16.03.2020 r. do dnia 31.07.2020 r. godziny urzędowania Sądu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do godz. 15.30.

Czytelnia akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu i Sądów Rejonowych dla Wrocławia-Śródmieścia i Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu przy ul. Sądowej 1w okresie od 4 maja do odwołania zmiany działa w następujący sposób:

 1. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 2. Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Czytelni akt w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
 3. Akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie, dzwoniąc pod następujące numery telefonów:

tel. 71 37-04-593 - czytelnia akt Sądu Okręgowego we Wrocławiu

tel. 71 37-04-596 - czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków

tel. 71 37-04-595 - czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia

 1. Zawiesza się możliwość zamawiania akt drogą mailową oraz bezpośrednio w czytelni akt.
 2. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w całej czytelni do 5 osób (wyłączając z tego pracowników obsługujących czytelnię akt)
 3. Wprowadza się ograniczenie czasu czytania akt do 30 minut.

Czytelnia akt Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia przy pl. Powstańców Śl. 14 

(dla IV i X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich) w okresie od 4 maja do odwołania zmiany działa w następujący sposób:

 1. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00
 2. Wprowadza się dwie przerwy w celu dezynfekcji pomieszczeń Czytelni akt w godz. 10:00-10:30 oraz 12:30 do 13:00
 3. Akta do czytania należy zamawiać WYŁĄCZNIE telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu: 71/74-81-156
 4. Zawiesza się możliwość zamawiania akt drogą mailową oraz bezpośrednio w czytelni akt.
 5. Wprowadza się ograniczenie liczby interesantów mogących jednorazowo przebywać w czytelni do 1 osoby (wyłączając z tego pracowników obsługujących czytelnię akt)
 6. Wprowadza się ograniczenie czasu czytania akt do 30 minut.

Jednocześnie informujemy, że w sekretariatach wydziałów nie odbywa się bezpośrednia obsługa interesantów. Wszelkie czynności realizowane są przez Biuro Obsługi Interesanta, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zaleca się wysyłanie korespondencji drogą elektroniczną za pośrednictwem adresów e-mail, e-PUAP oraz za pośrednictwem operatora pocztowego.

INFORMACJA DOT. OBSŁUGI INTERESANTÓW

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/20 Prezesa Sądu sekretariaty wydziałów nie przyjmują interesantów (do odwołania).
W związku z powyższym obsługa interesantów odbywa się telefonicznie oraz osobiście w tymczasowo utworzonym Punkcie Informacyjnym w sali nr 61(parter), od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00 z przerwą na dezynfekcję w godz. 12:00 - 12:30.
Punkt został utworzony w celu zapewnienia wstępnej obsługi stron w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz ułatwienia uzyskania niezbędnych informacji dotyczących postępowania sądowego.
Punkt Informacyjny jest połączony z Biurem Podawczym Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu, co umożliwia także wstępną kontrolę składanych pism procesowych, np. czy są podpisane, czy dołączono do nich odpowiednią liczbę odpisów, czy zawierają wymagane dla danej sprawy załączniki.
Dodatkowo do zadań tymczasowego Punktu Informacyjnego należy:
·         informowanie o funkcjonujących wydziałach oraz o zakresie ich działania (właściwość miejscowa i rzeczowa),
·         wskazywanie siedzib innych sądów, a także podawanie numerów telefonów do sądów, wydziałów i godzin ich pracy,
·         wskazywanie właściwości sądów wszystkich instancji,
·         udostępnianie list kancelarii adwokackich, radców prawnych, notarialnych i komorniczych oraz tłumaczy przysięgłych, ewentualnie instytucji, stowarzyszeń świadczących bezpłatną pomoc prawną,
·         informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które trzeba złożyć w sprawie,
·         informowanie o wysokości kosztów i opłat sądowych oraz sposobie ich uiszczenia wraz z podaniem konta sądu,
·         informowanie o możliwości i sposobie ubiegania się o pomoc sądową,
·         informowanie o terminach i miejscach rozpraw, o zakończeniu sprawy oraz czy wyznaczono posiedzenia,
·         kierowanie do właściwych sal rozpraw,
·         informowanie o rodzajach środków odwoławczych, terminach ich wniesienia i procedurze z tym związanej.

Do budynków sądowych nie będą wpuszczane osoby inne niż wzywane do udziału w posiedzeniu lub rozprawie lub też wykazujące niezbędną potrzebę uzyskania lub złożenia dokumentu. Ograniczenie to dotyczy przede wszystkim osób chcących brać udział w jawnych posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności. Nie dotyczy natomiast adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, komorników, notariuszy, pracowników Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, aplikantów.

Zarządzenie Nr 24/20 Prezesa Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu z 18 maja 2020 r.

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player