godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Klauzula Informacyjna - monitoring wizyj...

Klauzula Informacyjna - monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
na terenie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego jestSąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowychjest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz adresem korespondencyjnym: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, 50-040 Wrocław, ul. Podwale 30.

3) Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mieniaw budynkach Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu przy pl. Powstańców Śląskich 14 i ul. Tkackiej 6-8 we Wrocławiu, przy pl. Powstańców Śląskich 14 kamery skierowane są na wejście do sądu, okolice bramy wjazdowej, klatkę schodową, hol, korytarze budynku, sale rozpraw iwejście z tyłu budynku przy windzie, a na ul. Tkackiej 6-8 kamery skierowane sąna okolice bramy wjazdowej oraz wejście do sądu, klatkę schodową i przedsionek wewnątrz budynku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) orazart.22² § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.

5) Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą zarejestrowane w formie elektronicznej w postaci obrazu z monitoringu wizyjnego orazprzechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, gdy nagranie jest lub może być dowodem w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa - do czasu prawomocnego zakończenia postępowania  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

7) przysługuje Pani/Panu prawowniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Organem nadzorczym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) w oparciu o tak przetwarzane dane osobowe Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. (Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player