godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenia I Ns 27/20

Ogłoszenia I Ns 27/20

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 3 marca 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 27/20 zezwolił wnioskodawcy Skarb Państwa – Prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 711,65 zł. (siedemset jedenaście złotych sześćdziesiąt pięć groszy)  tytułem zwrotu wynagrodzenia przyznanego prawomocnym postanowieniem biegłemu Wacławowi Antasowi, którego kwota ma zostać wydana spadkobiercom Wacława Antasa, syna Anny i Zygmunta po wykazaniu przez spadkobierców uprawnienia wynikającego z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia, według udziałów wynikających z postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player