godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX N 113/20

Ogłoszenie IX N 113/20

 

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu IX Wydział Cywilny Małgorzata Nieleńczuk-Kosińska po rozpoznaniu w dniu 09-03-2020 r. we Wrocławiu  na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem  Izabeli Żabskiej w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Sabinie Katarzynie Morawskiej
postanawia:

„W dniu 28 lutego 2020 r. przed notariuszem Janem Andrzejem Tarkowskim we Wrocławiu, Izabela Żabska, złożyła wykaz inwentarza po Sabinie Katarzynie Morawskiej, PESEL 51011809502, zmarłej dnia 10 stycznia 2020 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Grunwaldzkiej 10/3A we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player