godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Jednostki nadrzędne:    

Ministerstwo Sprawiedliwości  

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie VIII Ns 350/19

Ogłoszenie VIII Ns 350/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2020 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 350/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.786,95 zł (dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) tytułem zwrotu odsetek od sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości uczestnika Aliny Pomper,
z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wydać uczestnikowi Alinie Pomper po złożeniu przez nią wniosku o wydanie depozytu z jednoczesnym okazaniem aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wobec powyższego wzywa się Alinę Pomper do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player