• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX C 901/18

Ogłoszenie IX C 901/18

Sygn. akt IX C 901/18

 

ZARZĄDZENIE.

Dnia 17 września 2018 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel

w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział
IX Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa:Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Władysławowi Górskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Władysława Górskiego kuratora w osobie Bernadetty Gałysy - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 901/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Rawa Mazowiecka (Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka) na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player