godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX Ns 273/18

Ogłoszenie IX Ns 273/18

 

POSTANOWIENIE
 
Dnia 27 listopada 2018 r.
 
Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia Wydział IX Cywilny Zuzanna Nowotarska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2018 r. we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym z urzędu sprawy z udziałem małoletniej Wiktorii Cząstkiewicz reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego Mariolę Grębowicz w przedmiocie ogłoszenia wykazu inwentarza po Piotrze Cząstkiewiczu
postanawia:
niezwłocznie na stronie internetowej sądu oraz na tablicy ogłoszeń zamieścić stosownie do treści art. 6363§ 3 k.p.c. i  6381 § 1, 2 i 3 k.p.c. ogłoszenie o następującej treści:
„W dniu 1 października 2018 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale IX Cywilnym Wiktoria Cząstkiewicz, reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego Mariolę Grębowicz,  złożyła wykaz inwentarza po Piotrze Cząstkiewiczu, nr PESEL 74062502019, zmarłym dnia 8 czerwca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Wyszyńskiego 123/15 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza”.
 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player