godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie I Ns 54/19

Ogłoszenie I Ns 54/19


POSTANOWIENIE

 16 kwietnia 2019 r.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia Wydział I Cywilny w składzie
Przewodniczący    SSR Paweł Kwiatkowski
po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Anny Darłak
o dział spadku po Stefanie Krystku  i Zofii Krystek 
postanawia:


I nakazać Komornikowi Sądowemu przy tutejszym Sądzie sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Zofii Krystek zmarłej w dniu 7 listopada 2014 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90 oraz sporządzenie spisu inwentarza spadku  po Stefanie Krystku zmarłym w dniu 4 listopada 2000 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu, przy ul. Kochanowskiego 90,
II ściągnąć koszty spisu inwentarza spadku po Zofii Krystek i Stefanie Krystku z majątku spadkowego.

UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 637 § 1 kpc sąd postanowi sporządzenie inwentarza spadku m. in. na wniosek spadkobiercy. W rozpoznawanej sprawie wnioskodawczyni jest spadkobiercą Stefanie Krystku i Zofii Krystek (por. postanowienie tutejszego Sądu z 19 lutego 2019 r., sygn. VIII Ns 299/18). W związku z tym na podstawie art. 637 § 1 kpc orzeczono, jak na w pkt I postanowienia.
    W związku z tym, że sporządzenie spisu inwentarza nastąpiło na wniosek osoby zwolnionej od kosztów sądowych w sprawie, na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza orzeczono, jak w pkt II postanowienia.Dane spadkodawców:
Zofia Krystek, PESEL 23032705608
Stefan Krystek PESEL 19012901814POUCZENIE

Art. 6381 § 4 kpc Ogłoszenie, o którym mowa w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 3, poza danymi, o których mowa w § 2, zawiera również pouczenie, że osoby wskazane w art. 637 postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza § 1 mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
 

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player