godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe Ogłoszenie IX Ns 71/19

Ogłoszenie IX Ns 71/19

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 22 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt IX Ns 71/19 zezwolił wnioskodawcy Skarbowi Państwa – Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1458,77 zł (jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) stanowiącej odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, która dotychczas stanowiła współwłasność zmarłego Rudolfa Antoniego Balke, położonej na terenie Miasta Wrocławia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 45/1 AM-4, o pow. 0,1090 ha, obręb Swojczyce, KW nr WR1K/00044573/7, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota może zostać wydana na wniosek spadkobiercy/ów Rudolfa Antoniego Balke, o ile się zgłoszą i pod warunkiem, że wykaże/ą, że był/byli spadkobiercami po Rudolfie Antonim Balke i jednocześnie wierzycielem/ami na dzień kiedy decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 września 2014 r. nr 23/14, znak: IF-AB.7840.2.13.2014.JT2 o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pod nazwą: Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego komponent B3 kontrakt B 3-1, odcinek: przelew Odra-Widawa do mostu kolejowego (ulica Krzywoustego), obiekty WWW nr 44.14, nr 44.13, nr 45.6, nr 44.12, nr 44.11, nr 45.5, nr 45.1, nr 44.1, nr 41.3, nr 46.1, nr 41.1, nr 41.2,stała się ostateczna, tj. na dzień 17 grudnia 2014 r., poprzez okazanie: 1 )dowodu tożsamości, 2) prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku bądź aktu poświadczenia dziedziczenia bądź innego dokumentu równoważnego, jak również postanowienia o dziale spadku, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że krąg spadkobierców obejmował więcej  niż jedną osobę. Wobec powyższego wzywa się spadkobierców Rudolfa Antoniego Balke do odbioru depozytu w terminie 10 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 

Zobacz stopkę...

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player