• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Konta bankowe

Konta Bankowe

Punkt Kasowy 

Dane kontaktowe
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
pok. 9, parter


Godziny pracy punktu kasowego:
od poniedziałku do piątku
pon. 8:00 - 14:00
przerwy od 11:00 - 11:30

Konta bankowe:

1. Nazwa banku: NBP O/O Wrocław
SWIFT/BIC: NBPPLPLPW
IBAN: PL

Dochody budżetowe:

- wpisy sądowe (opłaty od pozwu, wniosku)
- opłaty kancelaryjne
- grzywny
- koszty

43 1010 1674 0033 3322 3100 0000

Uwaga!!! Proszę w tytule przelewu podać:

-sygnaturę sprawy
-strony postępowania
-przy skargach – nazwisko Komornika i Km

R-ki poszczególnych wydziałów (nieobowiązkowe):

I Wydział Cywilny 35 1010 0055 2293 0040 1300 0001
II Wydział Karny 08 1010 0055 2293 0040 1300 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 78 1010 0055 2293 0040 1300 0003
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 51 1010 0055 2293 0040 1300 0004
V Wydział Karny 24 1010 0055 2293 0040 1300 0005
VI Wydział Karny 94 1010 0055 2293 0040 1300 0006
VII Wydział Cywilny 67 1010 0055 2293 0040 1300 0007
VIII Wydział Cywilny 40 1010 0055 2293 0040 1300 0008
IX Wydział Cywilny 13 1010 0055 2293 0040 1300 0009
X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych 83 1010 0055 2293 0040 1300 0010
Windykacja Cywilna (I, VII, VIII, IX Cywilny; III Rodzinny i Nieletnich; IV, X Pracy i Ubezp. Społ.) 56 1010 0055 2293 0040 1300 0011
Windykacja II Wydział Karny 43 1010 0055 2293 0140 1300 0002
Windykacja V Wydział Karny 59 1010 0055 2293 0140 1300 0005
Windykacja VI Wydział Karny 32 1010 0055 2293 0140 1300 0006

Zaliczki na koszty postepowania sądowego:  80 1010 1674 0033 3313 9800 0000

- zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, świadka i inne, opłata w wysokości 5 zł za wpis dokonywany w Rejestrze Spadkowym

 
2. Nazwa banku: BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT/BIC: GOSKPLPW
IBAN: PL
 
Sumy depozytowe: 28 1130 1017 0021 1001 7990 0004

UWAGA!!! Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu informuje, iż z dniem 01.01.2015 r.ulega zmianie nr konta bankowego dotyczącego wpłat depozytów sądowych.

Od dnia 01.01.2015 r. wpłaty dotyczące sum depozytowych (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie) Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu należy dokonywać na poniżej wskazane konta prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 

LP

Waluta

Numer NRB

1

PLN

  28  1130  1017  0021  1001  7990  0004

2

USD

  98  1130  1017  0021  1001  7990  0005

3

EUR

  82  1130  1017  0021  1001  7990  0002

4

CHF

  12  1130  1017  0021  1001  7990  0001

5

GBP

  55  1130  1017  0021  1001  7990  0003

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

16 1130 1033 0018 8160 6820 0001NIP Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia:

896-10-03-972

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player