• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Informacje Konta bankowe

Konta Bankowe

Punkt Kasowy 

Dane kontaktowe
ul. Sądowa 1
50-046 Wrocław
pok. 9, parter


Godziny pracy punktu kasowego:
od poniedziałku do piątku
pon. 8:00 - 14:00
przerwy od 11:00 - 11:30

Konta bankowe:
Nazwa banku: NBP O/O Wrocław

Dochody budżetowe: 43 1010 1674 0033 3322 3100 0000

- wpisy sądowe (opłaty od pozwu, wniosku)
- opłaty kancelaryjne
- grzywny
- koszty

Uwaga!!! Proszę podawać w tytule przelewu sygnaturę sprawy.

 

Zaliczki na koszty postepowania sądowego:  80 1010 1674 0033 3313 9800 0000

- zaliczki na biegłego, tłumacza, kuratora, świadka i inne

 

Sumy depozytowe: 28 1130 1017 0021 1001 7990 0004

UWAGA!!! Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu informuje, iż z dniem 01.01.2015 r.ulega zmianie nr konta bankowego dotyczącego wpłat depozytów sądowych.

Od dnia 01.01.2015 r.wpłaty dotyczące sum depozytowych (poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie)Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu należy dokonywać na poniżej wskazane konta prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego:

 

LP

Waluta

Numer NRB

1

PLN

  28  1130  1017  0021  1001  7990  0004

2

USD

  98  1130  1017  0021  1001  7990  0005

3

EUR

  82  1130  1017  0021  1001  7990  0002

4

CHF

  12  1130  1017  0021  1001  7990  0001

5

GBP

  55  1130  1017  0021  1001  7990  0003

 

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:

16 1130 1033 0018 8160 6820 0001NIP Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia:

896-10-03-972

 

Zobacz stopkę...


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player