• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX Ns 290/18

   W dniu 03.10.2018 r. przed Anną Tekieli – zastępcą notariusza Rafała Wojciechowskiego we Wrocławiu, Tomasz Chmura, działając w imieniu małoletniej córki Zuzanny Chmury, złożył wykaz inwentarza po Piotrze Chmura, nr PESEL 51062702212, zmarłym dnia 08.05.2012 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Olszewskiego 87/8 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX C 1374/18

Sygn. akt IX C 1374/18

 
ZARZĄDZENIE.

 
Dnia 23 października 2018 roku

 
   Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 23 października 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Januszowi Lotyczowi
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora
zarządza:
 

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Janusza Lotycza kuratora w osobie Katarzyny Zawadowicz-Bykowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 1374/18;
   
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,
  w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miasta Tarnowa na okres 30 dni;
   
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie IX C 1131/18


 
ZARZĄDZENIE.
 
Dnia 15 października 2018 roku
 
Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 15 października 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Dawidowi Wosieckiemu
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora
zarządza:
 
 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Dawida Wosieckiego kuratora w osobie Agnieszki Senkowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 1131/18;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Sochaczew (Urzędzie Gminy Sochaczew) na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie VIII C 1311/18

Sygnatura akt VIII C 1311/18
 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 26 października 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Adrianowi Marucha
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Adriana Marucha którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Kamila Wojtowicza z DGFP Kancelarii Prawnej Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/52;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Kaliszu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływuj jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.


 
z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta JazłowieckaStrona 1 z 33

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player