• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX C 999/18

Sygn. akt IX C 999/18
 

ZARZĄDZENIE.

 

Dnia 31 sierpnia 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Feridun Baydas
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora
zarządza:
 

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Feridun Baydas kuratora w osobie Anny Hnatiuk - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 999/18;
   
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,
  w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Nowy Sącz (Urzędzie Miasta Nowego Sącza) na okres 30 dni;
   
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie VIII C 1150/18

Sygnatura akt VIII C 1150/18                                                                                                                                                                                                     Wrocław, dnia 13 września 2018 r.


ZARZĄDZENIE

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Banku Polskiego S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Cezaremu Czerny
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

 1. ustanawia dla pozwanego Cezarego Czerny, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
 2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu Prezydenta Chorzowa
 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra Klepacz

Ogłoszenie I Cupr 936/18

Sygn. akt I Cupr 936/18

ZARZĄDZENIE.

Dnia 11 września 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa:Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Kazimierzowi Patykowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla strony pozwanej

zarządza:

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Kazimierza Patyka kuratora w osobie Karoliny Adach - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr 936/18;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,
  w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Bochnia (Urzędzie Gminy Bochnia)na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

Sprawa z powództwa Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu przeciwko Kazimierzowi Patykowi o zapłatę w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla strony pozwanej o sygn. akt I C 936/18 

Kurator: Karolina Adach, która ma reprezentować interesy strony pozwanej Kazimierza Patyka

Ogłoszenie IX C 384/18

Sygn. akt IX C 384/18
ZARZĄDZENIE.
Dnia 13 września 2018 roku
 
Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 13 września 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Sebastianowi Żyle
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora
zarządza:
1.na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Sebastiana Żyła kuratora w osobie Agnieszki Senkowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 384/18;
2.o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Stary Dzików (Urzędzie na okres 30 dni;
3.na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.Strona 1 z 33

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player