• Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII C 138/18

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 15 czerwca 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Gminy Wrocław
przeciwko Milenie Osienieckiej
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanej Mileny Osienieckiej której miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie Krystyny Szklarskiej, pracownika sekretariatu tut. Wydziału,
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,

    3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń. 

Ogłoszenie IC 413/17

Sygn. akt IC 413/17

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 13 czerwca 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym

dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Gminy Wrocław

przeciwko: Piotrowi Grzelakowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora dla pozwanego

zarządza:

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Grzelaka kuratora w osobie Pauliny Szalek - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I C 413/ 17;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia) na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie IC 538/18

Sygn. akt IC 538/18

 

ZARZĄDZENIE

Dnia 13 czerwca 2018 roku

 

Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy 

z powództwa: Wspólnoty Mieszkaniowej „Świdnicka 43" nieruchomości położonej przy ul. Świdnickiej 43 we Wrocławiu

przeciwko: Lidii Salickiej o zapłatę w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora dla stronypozwanej

zarządza:

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Lidii Salickiej kuratora w osobie Katarzyny Mulak - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I C 538/18;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego clla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Wrocław (Urzędzie Miejskim Wrocławia) na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie VIII C 535/18

Sygnatura akt VIII C 535/18
                                                                  ZARZĄDZENIE
 
                                                                                                Dnia 12 czerwca 2018 r.
 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu
przeciwko Ryszardowi Madei
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Ryszarda Madei którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie aplikanta adwokackiego Ewelinę Wolny z Kancelarii Adwokackiejadwokata Dariusza Bojko położonej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 11/9;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miejska i Gminy w Międzylesiu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływujednego miesiąca od chwili obwieszczeń.


Strona 1 z 27

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player