godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII C 2493/18

Sygnatura akt VIII C 2493/18                                                    

Wrocław, dnia 2 stycznia 2019 r.


 ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Patrykowi Adamowi Białemu
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

 1. ustanawia dla pozwanego Patryka Adama Białego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
 2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu Prezydenta Stalowej Woli
 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra Klepacz

Ogłoszenie VIII C 2508/18

Sygnatura akt VIII C 2508/18                                                  

Wrocław, dnia 2 stycznia 2019 r.


 
ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Krzysztofowi Kubiczkowi
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

 1. ustanawia dla pozwanego Krzysztofa Kubiczka, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
 2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu wójta Gminy Bobrowniki
 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.
   

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra Klepacz

Ogłoszenie VIII C 611/18

Sygn. akt VIII C 611/18

ZARZĄDZENIE.

 

Dnia 14 stycznia 2019 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział VIII Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 14 stycznia 2019 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Gminy Wrocław

przeciwko: Tadeuszowi Krawczykowi

o zapłatę

w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie dla strony pozwanej kuratora

zarządza:

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Tadeusza Krawczyka kuratora w osobie Moniki Błażewskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt VIII C 611/18;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,
  w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Urzędu Miejskiego Wrocławia na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

z upoważnienia kierownika sekretariatu

                                                                                                              starszy sekretarz sądowy

                                                                                                              Monika Łukiańczyk         

 

Pismo nie wymaga podpisu własnoręcznego na podstawie § 19 ust. 4 zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej jako właściwie zatwierdzone w sądowym systemie informatycznym.

 

 

Ogłoszenie I Ns 68/18

OGŁOSZENIE

„Sąd Rejonowy we Wrocławiu Wydział I Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, w sprawie zarejestrowanej pod sygnaturą I Ns 68/18 prowadzi postępowanie z wniosku Varsovia Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego o stwierdzenie nabycia spadku po Stanisławie Bryk, zmarłym 1 kwietnia 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Dobrej 12/1 we Wrocławiu. Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.”;Strona 4 z 39

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player