godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII C 1429/18

Sygnatura akt VIII C 1429/18
 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 26 października 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Pawłowi Łuckiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Pawła Łuckiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Rafała Szczerbińskiego z DGFP Kancelarii Prawnej Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/52;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskimo ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

 
 
z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 1247/18

Sygnatura akt VIII C 1247/18

ZARZĄDZENIE

 Dnia 26 października 2018 r.


 Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
sprawy z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Robertowi Olczakowi
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Roberta Olczaka którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie adwokata Kamili Mrozekz Kancelarii Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4 lok. 34;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Łodzio ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.
   

                                                                                                     z up. Kierownika Sekretariatu
                                                                                                        starszy sekretarz sądowy
                                                                                                           Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie VIII C 1301/18

Sygnatura akt VIII C 1301/18

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 5 października 2018 r.

 

Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu

Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz

w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu

przeciwko Piotrowi Niemcowi

o zapłatę

z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

 1. ustanowić dla pozwanego Piotra Niemca  którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Radosława Warciarka z Kancelarii Radcy Prawnego we Wrocławiu przy ul. Kazimierza Wielkiego 44/2;
 2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta Zamość o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
 3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu  jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.              

                                                                                             

 

z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta Jazłowiecka

Ogłoszenie I C 928/18

ZARZĄDZENIE
Dnia 11 września 2018 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny po rozpoznaniu w dniu 11 września 2018 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa: Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Katarzynie Kucińskiej
o zapłatę
w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla strony pozwanej
zarządza:

I.na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Katarzyny Kucińskiej  kuratora w osobie Katarzyny Sieczki - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I C 928/18;

II.o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Warszawa – Ochota (Urzędzie dzielnicy Ochota m.st. Warszawa) na okres 30 dni;

III.na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.
Ogłoszenie
 Strona 8 z 39

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player