godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX Ns 179/18

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu, pod sygn. akt IX Ns 179/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Przemysławie Ułasiewiczu, zmarłym dnia 31 sierpnia 2017 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Jedności  Narodowej 164/13 we Wrocławiu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia wywieszenia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku po Przemysławie Ułasiewiczu, w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 

Ogłoszenei I Ns 110/19

OGŁOSZENIE O WYDANIU POSTANOWIENIA O SPORZĄDZENIU SPISU INWENTARZA.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu I Wydział Cywilny po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy o sporządzenie spisu inwentarza, na mocy postanowienia wydanego w sprawie o sygn. I Ns 110/19, postanowił o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po spadkodawczyni Zofii Matyldzie Chrystowskiej zmarłej w dniu 27 kwietnia 1970 roku we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Ruskiej 22/1. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 138/19

Postanowieniem z dnia 24 maja 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 138/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Piotrze Kajewskim, nr PESEL 29060602438, zmarłym w dniu 10 października 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Szczytnickiej 18/19. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 105/19

Postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 105/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Gustawie Pasiece, PESEL 53070607996, zmarłym w dniu 26 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Promień 3/2 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 8 z 53

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player