godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie VIII Ns 334/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 334/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Lorenc, nr PESEL 35113003303, zmarłej w dniu 4 lutego 2010 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 26/7 oraz po Jerzym Lorenc, nr PESEL 35072505199, zmarłym w dniu 26 stycznia 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 26/7. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Cupr 495/18

Sygn. akt I Cupr 495/18

ZARZĄDZENIE.

Dnia 28 grudnia 2018 roku

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 28 grudnia 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Monice Rosiak

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla pozwanej

zarządza:

  1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Moniki Rosiak kuratora w osobie Pauliny Szalek - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr 495/18;
  2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Nowe Miasto (Urzędzie Gminy Nowe Miasto)na okres 30 dni;
  3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

Ogłoszenie VIII Ns 276/18

Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 26 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 276/18 zezwolił Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 100 zł (sto złotych) należnej Pawłowi Siwickiemu jako świadczenie nienależne znajdujące się na rachunku depozytowym, z zastrzeżeniem, że powyższa kwota powinna zostać wypłacona uprawnionym podmiotom, tj. Pawłowi Siwickiemu, względnie spadkobiercom bez żadnych warunków. 
Wobec powyższego wzywa się  Pawła Siwickiego, względnie jego spadkobierców, do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 240/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 31 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 240/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Mariuszu Diug, nr PESEL 63051702253, zmarłym w dniu 11 grudnia 2012 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Oleśnickiej 24/4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 8 z 43

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player