godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Ogłoszenia Sądowe
Ogłoszenia Sądowe

Ogłoszenie IX C 1117/18

ZARZĄDZENIE.
Dnia 27 lutego 2019 roku
Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2019 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Krystianowi Grimm
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora
zarządza:
 
 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Krystiana Grimm kuratora w osobie Agnieszki Senkowskiej - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 1117/18;
   
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Olsztyn na okres 30 dni;
   
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.
   

Ogłoszenie IX C 1793/18

ZARZĄDZENIE
Dnia 8 marca 2019 roku
Przewodniczący: Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział IX Cywilny po rozpoznaniu w dniu 8 marca 2019 roku we Wrocławiu na posiedzeniu niejawnym sprawy
z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Adamowi Podolskiemu
o zapłatę
w przedmiocie wniosku strony powodowej o ustanowienie kuratora
zarządza:
 
 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu strony pozwanej Adama Podolskiego kuratora w osobie Bernadety Gałysy - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 1793/18;
   
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu na okres 30 dni;
   
 3. na podstawie art. 144 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

Ogłoszenie VIII Ns 269/18

Ogłoszenie
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 269/18 zezwolił Gminie Wrocław – Prezydentowi Wrocławia na złożenie do depozytu sądowego kwoty 36.358,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) stanowiącej odszkodowanie ustalone ostateczną decyzją Wojewody Dolnośląskiego sygn. IF-WO.7570.191.2017.PD z dnia 30 listopada 2017 r. na rzecz Mikołaja Koszewskiego, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej we Wrocławiu w obrębie Jagodno, oznaczonej jako działka nr 106/1, AM-1, o pow. 0,0206 ha, z zastrzeżeniem, że powyższą kwotę należy wydać Mikołajowi Koszewskiemu lub jego spadkobiercom. Wobec powyższego wzywa się Mikołaja Koszewskiego lub jego spadkobierców do odbioru depozytu w terminie 3 lat pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie VIII Ns 5/19

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 5/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Halinie Trojan, nr PESEL 45122502261, zmarłej w dniu 14 września 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Niemcewicza 18/6. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 3 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player