godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie I Ns 310/19

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale I Cywilnym Józefa Malinowska  złożyła wykaz inwentarza po Franciszku Malinowskim, nr PESEL 28033103394, zmarłym dnia 23 czerwca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kościuszki 43/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 191/19

Postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 191/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Marii Gonczarewskiej - Finke, nr PESEL 25101710984, zmarłej w dniu 3 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Barlickiego 32/34 m. 17 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 29/17

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział IX Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą IX Ns 29/17 prowadzi postępowanie z wniosku Danieli Świderskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Stankiewicz (córki Antoniego i Zofii), urodzonej 07.12.1925 r. w Krasnopolu, zmarłej 07.11.2016 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Wyszyńskiego 134/3 i wzywa spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. 

Ogłoszenie IX Ns 170/18

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu, Wydział IX Cywilny, ul. Podwale 30, 50-040 Wrocław, pod sygnaturą IX Ns 170/18 prowadzi postępowanie z wniosku Grażyny Katafiasz o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Zofii Jercha zd. Krawicz lub Krawiec (córki Andrzeja i Marii), urodzonej 19 listopada 1914 r. we Lwowie, zmarłej 14 stycznia 1987 r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 82/4 i wzywa spadkobierców zmarłej, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Ogłoszenie IX N 461/19

W dniu 1 października 2019 r. przed notariuszem Małgorzatą Lipską-Schydlo we Wrocławiu, Krystyna Pajączkowska jako zarządca sukcesyjny złożyła wykaz inwentarza przedsiębiorstwa PUC SERVICE PLUS Radosław Pajączkowski w spadku, ul. Henryka Brodatego nr 11 lok. 5, 50-250 Wrocław, prowadzonego przez Radosława Pajączkowskiego, PESEL 50052113018, zmarłego dnia 10 września 2019 r. we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.Strona 4 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player