godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 927/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu zezwolił wnioskodawcy Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.350,77 zł z tytułu należnego uposażenia zmarłej w dniu 05.12.2015 r. Krystyny Siennickiej – Otto, wdowy po sędzim Januszu Otto. Wobec powyższego wzywa się jego spadkobierców, po uprzednim przedstawieniu poświadczenia dziedziczenia spadku lub orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie spadku - do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wydania postanowienia w tym przedmiocie (lub wydania poświadczenia dziedziczenia) pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie IX Ns 723/15

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu zezwolił wnioskodawcy Sądowi Okręgowemu we Wrocławiu na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1444,31 zł z tytułu należnego uposażenia zmarłego w dniu 05.09.2015 r. Sędziego Jerzego Kozika za okres od dnia 01.09.2015 r. do dnia śmierci. Wobec powyższego wzywa się jego spadkobierców, po uprzednim przedstawieniu aktu poświadczenia dziedziczenia spadku lub orzeczenia sądowego stwierdzającego nabycie spadku - do odbioru depozytu w terminie 3 lat od wydania postanowienia w tym przedmiocie pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 4/10

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 6 754,40 zł (sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery zł i 40/100) stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydziału Cywilnego z 14 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 4/10, jako należność stanowiącą dywidendę za rok obrotowy 2008, należną akcjonariuszom Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, posiadającym akcje na okaziciela serii E o numerach 38 858 – 44 813, przy czym na jedną akcję przypada kwota dywidendy w wysokości 1,13 zł, aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Ogłoszenie VIII Ns 18/05

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 10.948,23 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych dwadzieścia trzy grosze) stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydziału Grodzkiego z 18 grudnia 2006 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 18/05, jako należność stanowiącą dywidendę za rok obrotowy 2004, należną akcjonariuszom Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, posiadającym akcje na okaziciela serii E o numerach 35913-44813, przy czym na jedną akcję przypada kwota dywidendy w wysokości 1,23 zł, aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

Ogłoszenie VIII Ns 24/06

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydział Cywilny wzywa wszystkie osoby uprawnione do odbioru z depozytu sądowego kwoty 8.433,18 zł (osiem tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote osiemnaście groszy) stanowiącej przedmiot świadczenia pieniężnego złożony do depozytu sądowego przez Europejski Fundusz Leasingowy S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu VIII. Wydziału Grodzkiego z 21 września 2006 r. w sprawie o sygn. akt VIII Ns 24/06, jako należność wynikającą z uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Europejski Fundusz Leasingowy z siedzibą we Wrocławiu z 22 czerwca 2006 r. o rozporządzeniu zyskiem za rok obrotowy 2005, to jest dywidendy przyznanej akcjonariuszom za 6.111 akcji serii E od numeru 38.703 do numeru 44.813, przy czym na jedną akcję przypada kwota dywidendy w wysokości 1,38 zł, aby w terminie 3 lat odebrały depozyt pod rygorem przejścia prawa własności tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa

Więcej artykułów…


Strona 36 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player