godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie IX Ns 395/16

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza z dnia 16.06.2016r. Rep. A nr 5480/2016, dotyczący spadku po Ignacym Sulikowskim (numer PESEL: 35022804033) zmarłym dnia 30 grudnia 2015r. we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego nr 72 m.14. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 274/16

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu złożono wykaz inwentarza z dnia 02.05.2016r., dotyczący spadku po Krzysztofie Szymanku (numer PESEL: 60031411411) zmarłym dnia 3 listopada 2015r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Księcia Witolda 82/14. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 228/16

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w dniu 30 września 2016 r. pod sygnaturą akt IX Ns 228/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Franciszce Talaga (numer PESEL: 27011704307) zmarłej dnia 13 czerwca 2015 r. w miejscowości Jugów, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Włodkowica 33/3 we Wrocławiu. Poucza się, że  osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 511/16

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu złożono protokół obejmujący wykaz inwentarza z dnia 12.08.2016r. Rep. A nr 3516/2016, dotyczący spadku po Kazimierzu Andrzeju Szewczyku (numer PESEL: 59122706471) zmarłym dnia 13 lipca 2016r.  we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 8 m.13. Poucza się, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie IX Ns 522/16

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu w dniu 19 września 2016 r. pod sygnaturą akt IX Ns 522/16 zostało wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Józefie Macieju Urbanie  (numer PESEL: 48021500534) zmarłym dnia 17 sierpnia 2015 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Lipinka. Poucza się, że osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc, tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 36 z 42

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player