godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIII Ns 334/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 30 listopada 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 334/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Helenie Lorenc, nr PESEL 35113003303, zmarłej w dniu 4 lutego 2010 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 26/7 oraz po Jerzym Lorenc, nr PESEL 35072505199, zmarłym w dniu 26 stycznia 2011 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Lubińskiej 26/7. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie VIII Ns 210/18

Ogłoszenie

Postanowieniem z dnia 18 października 2018 r. wydanym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 210/18, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Zdzisławie Smykalu, nr PESEL 53040809876, zmarłym w dniu 31 maja 2016 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Malczewskiego 2/4. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza”

Ogłoszenie I Cupr 1777/18

Sygn. akt I Cupr 1777/18

 

ZARZĄDZENIE.

Dnia 9 listopada 2018 roku

 

Przewodniczący Referendarz sądowy Małgorzata Ragiel w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu Wydział I Cywilny

po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym sprawy

z powództwa: Credit Agricole BP S.A. we Wrocławiu

przeciwko: Piotrowi Gorczewskiemu

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pełnomocnika strony powodowej o ustanowienie kuratora dla pozwanego

zarządza:

 1. na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Piotra Gorczewskiego kuratora w osobie Pauliny Szalek- pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt I Cupr 1777/18;
 2. o ustanowieniu kuratora publicznie ogłosić z oznaczeniem sprawy,w której go ustanowiono oraz jej przedmiotu przez wywieszenie zarządzenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu oraz w lokalu Gminy Gliwice (Urzędzie Miejskim w Gliwicach) na okres 30 dni;
 3. na podstawie art. 144 § 3 k.p.c. skuteczność doręczenia odpisu pozwu kuratorowi uzależnić od upływu 30 dni od daty wywieszenia ogłoszenia w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie VIII C 2493/18

Sygnatura akt VIII C 2493/18                                                    

Wrocław, dnia 2 stycznia 2019 r.


 ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Patrykowi Adamowi Białemu
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

 1. ustanawia dla pozwanego Patryka Adama Białego, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
 2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu Prezydenta Stalowej Woli
 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra Klepacz

Ogłoszenie VIII C 2508/18

Sygnatura akt VIII C 2508/18                                                  

Wrocław, dnia 2 stycznia 2019 r.


 
ZARZĄDZENIE

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
VIII Wydziału Cywilnego Bartłomiej Koelner
po rozpoznaniu w dniu 2 stycznia 2019 roku we Wrocławiu
sprawy z powództwa: Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko: Krzysztofowi Kubiczkowi
o zapłatę
na podstawie art. 144 k.p.c.:

 1. ustanawia dla pozwanego Krzysztofa Kubiczka, którego miejsce pobytu nie jest znane, kuratora w osobie Karoliny Szewczyk -pracownika tutejszego Sądu;
 2. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie przez wywieszenie odpisu niniejszego zarządzenia przez okres 30 dni na tablicy ogłoszeń tutejszego Sądu oraz w lokalu wójta Gminy Bobrowniki
 3. uzależnić skuteczność doręczenia odpisu pozwu od upływu 30 dni od wywieszenia odpisu zarządzenia w budynku sądowym.
   

Z up. Kierownika Sekretariatu
Za zgodność z oryginałem świadczy
starszy sekretarz sądowy
Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia
Aleksandra KlepaczStrona 9 z 37

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 9
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player