godło

Sąd Rejonowy
dla Wrocławia-Śródmieścia
we Wrocławiu

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Ogłoszenia Sądowe


Ogłoszenie VIIINs 198/19

W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns  198/19 z wniosku Piotra Bojarskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Wieliczko, zmarłej dnia 30 maja 2019r.  we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej we Wrocławiu przy  ul. Piastowskiej 31/7. Wzywa się spadkobierców zmarłej, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie VIII Ns 184/19

  W Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu VIII Wydziale Cywilnym w sprawie o sygn. akt VIII Ns 184/19 z wniosku Prokuratora Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieście we Wrocławiu  z udziałem  Jana Banaszkiewicza toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po  Ryszardzie Banaszkiewiczu s. Władysława i Janiny zd. Wojciechowskiej, zmarłym dnia 11.12.2017 r. we Wrocławiu, przed śmiercią ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Henryka Probusa 7/10. Wzywa się spadkobierców zmarłego, by w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.

Ogłoszenie I Ns 139/19

Postanowieniem z dnia 25 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 139/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Józefie Franciszku Kuli, nr PESEL 37080304276, zmarłym w dniu 14 grudnia 2018 r. w Oleśnicy, ostatnio stale zamieszkałym we Wrocławiu przy ul. Karłowicza 39/1. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 310/19

W dniu 30 sierpnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Wydziale I Cywilnym Józefa Malinowska  złożyła wykaz inwentarza po Franciszku Malinowskim, nr PESEL 28033103394, zmarłym dnia 23 czerwca 2018 r., ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kościuszki 43/6 we Wrocławiu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Ogłoszenie I Ns 191/19

Postanowieniem z dnia 10 października 2019 r. wydanym w sprawie o sygn. akt I Ns 191/19, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zarządził sporządzenie spisu inwentarza po Marii Gonczarewskiej - Finke, nr PESEL 25101710984, zmarłej w dniu 3 czerwca 2015 r. we Wrocławiu, ostatnio stale zamieszkałej przy ul. Barlickiego 32/34 m. 17 we Wrocławiu. Osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., tj. ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy, mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.Strona 2 z 41

Dane Adresowe

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
NIP 896-10-03-972

Informacja Telefoniczna

tel. 71/74-81-000
Czynny w godzinach:
poniedziałek 7.45 - 17.45,
wtorek - piątek 7.45 - 15.15

Biuro Podawcze Sądu 

ul. Podwale 30
50-040 Wrocław
pok. 60A, parter

Biuro Podawcze 2 Sądu 

pl. Powstańców Śl. 14
53-314 Wrocław
pok. 18, wysoki parter

Punkt kasowy 

ul. Sądowa 1
pok. 15
czynny w godzinach 8.00 - 14.00


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player