Kontrola Zarządcza

KONTROLA ZARZĄDCZA

 


Kontrolę zarządczą wprowadziła Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.). Dotyczy ona sektora finansów publicznych, w tym sądów.

Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla realizacji celów i zadań jednostki w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 


Plany działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu:

1. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2011.

2. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2012.

3. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2013.

4. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2014.

5. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2015.

6. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2016.

7. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2017.

8. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2018.

9. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2019.

10. Plan działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu na rok 2020.

 

 


Oświadczenia o stanach kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu:

1. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2010.

2. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2011.

3. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2012.

4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2013.

5. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2014.

6. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2015.

7. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2016.

8. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2017.

9. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2018.

10. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2019.

 

 


Sprawozdania z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu:

1. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2011.

2. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2012.

3. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2013.

4. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2014.

5. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2015.

6. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2016.

7. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2017.

8. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2018.

9. Sprawozdanie z wykonania planu działalności Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu za rok 2019.

 

 

 

Zobacz stopkę...