Ogłoszenie IX C 1299/17

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 143 k.p.c. i art. 144 k.p.c. ustanowiono dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Krzysztofa Zaremby kuratora w osobie Anny Hnatiuk - pracownika Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu celem reprezentowania wyżej wymienionej osoby w prowadzonej przed tutejszym Sądem sprawie o sygn. akt IX C 1299/17.

 

Zobacz stopkę...