Ogłoszenie VIII C 1429/18

Sygnatura akt VIII C 1429/18
 

ZARZĄDZENIE

 

Dnia 26 października 2018 r.

 
Przewodniczący Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu
Wydziału VIII Cywilnego SSR Daria Piotrowicz
w sprawie z powództwa Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
przeciwko Pawłowi Łuckiemu
o zapłatę
z a r z ą d z a :  na podstawie art. 144 k.p.c.

  1. ustanowić dla pozwanego Pawła Łuckiego którego miejsce pobytu jest nieznane, kuratora procesowego w osobie radcy prawnego Rafała Szczerbińskiego z DGFP Kancelarii Prawnej Wojtowicz, Szczerbiński Spółka Jawna we Wrocławiu przy ul. Sokolnicza 5/52;
  2. zarządza publiczne ogłoszenie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskimo ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono, a zwłaszcza – szczegółowo – jej przedmiotu,
  3. uzależnia skuteczność doręczenia pozwu wraz z załącznikami kuratorowi od upływu jednego miesiąca od chwili obwieszczeń.

 
 
z up. Kierownika Sekretariatu

starszy sekretarz sądowy

Bernadeta Jazłowiecka

 

Zobacz stopkę...